E-newsletter  |  RSS
Начало    |   История    |   Връзки    |   Контакти    |   е-вестник
Българско издание  |  English edition
Сряда, 12.05.2021 г.
Търсене:

За Библията
Християнска мозайка
Събития
Интервю
Християнство и изкуство
Жената и вярата
Взаимоотношения
Някой каза: Да!
Написано от вас
История на българското протестантство
Преводите на българската Библия
Религия и право

Инсталирайте нашия toolbar!


Грижа за сътворението


, 28.07.2010

<font color=red>Грижа за сътворението</font>

от Скот СабинС малка мотика в ръка Етиен разкопава твърдата почва на един опасен склон. Засажда боб и се надява да завали. През последните години никой не може да предвиди кога ще завали. На километри от него съпругата му се връща от гората, а на главата си пренася дърва за горене. Още преди изгрев слънце тя отива за вода от извор, който е на час път пеша. Само оттам може да си налее вода. На гърба си носи бебе, което има глисти заради водата, която тя снабдява с мъка.

Това семейство може би не осъзнава какво е положението в световен мащаб, но всеки ден трябва да се справя с последиците от промените в околната среда. В САЩ зачестиха заглавията по медиите, които предупреждават за опасностите, грозящи Земята и нейната екосистема, но тъй като Западният свят е най-малко засегнат от това, почти никой не обръща внимание на мрачните прогнози.

Аз бях един от тези, които подминаваха предупрежденията, докато не започнах да работя с организацията Plant With Purpose, която се бори против изсичането на горите и търси начини да се справи с бедността. Тогава започнах да разбирам много неща. За да се справим със симптомите на бедността, ние трябваше да обърнем внимание на равновесието в екосистемата. Например нека видим какво става в Хаити – там планините ерозират, а реките се затлачват, затова не би било възможно да дадем чаша студена вода, без преди това да възстановим речните басейни. Ние всички сме зависими от доброто състояние на Земята.

6,8 млрд. човешки същества на нашата планета искат да задоволят нуждите и желанията си, ето защо не е никак изненадващо, че трябва да поговорим за това, как се отнасяме към Земята. Всички сме добре запознати с противоречивите мнения във връзка с промените в климата, но има стотици, по-малко известни въпроси, свързани с околната среда, които са достигнали критичната си точка. Живото разнообразие в океаните изчезва с тревожно темпо. Сладководната вода става все по-оскъдна. С изсичането на горите в много части на света намаляват валежите, плодородността на почвата и водните залежи.

Мнозина се отнасят скептично към тази тема и смятат, че тя само ни отклонява от посвещението към благовестието. А всъщност още от самото начало основна част от ролята на човека е била да се грижи за Земята, която Бог е създал.

В Битие 2:15 Адам е поставен в Едемската градина, за да се грижи за нея и да я пази. Навсякъде в Стария завет ни се напомня, че „Земята е Господна“ и че е наша ролята да се грижим за нея. Ние сме временни настойници и един ден ще трябва да отговаряме доколко сме си свършили задълженията. В Откровение на Йоан 11:18 се говори за това, как Бог ще погуби тези, които унищожават Земята.

Някои твърдят, че е безочливо да се мисли, че човекът оказва лошо влияние на околната среда в световен мащаб. В същото време в Библията виждаме пряка връзка между поведението на хората и състоянието на цялата Земя. В резултат на греха на Адам Земята е прокълната. С потопа човешкият грях довежда до унищожаването на почти целия живот на Земята, а това, което не е унищожено, е запазено с помощта на Ной.

„Проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си” (Битие 3:17). В по-голямата част от света ние съзнателно сме се отказали сами да произвеждаме храната си, но за стотици милиони фермери това е съществена и болезнена част от живота.

В Псалмите ясно се казва, че творението „разказва за славата Божия“. В Псалм 104 се набляга на това, как Бог се наслаждава на Земята, както и на специалната връзка, която има с останалата част от Неговото творение, без тук да става въпрос за човека. Подобно на Йов, след като чуем как Бог описва Земята, която е създал, не ни остава нищо друго, освен да замълчим и да се смирим.

Апостол Павел казва, че създанието и досега се мъчи и с усърдно очакване ожида изкуплението и откриването ни като Божи синове (Римляни 8:19, 22). Божият план за изкупление е предназначен за цялото творение. Следвайки стъпките на Адам, ние сме призовани да бъдем настойници на един свят, който все още принадлежи на Бог. Като Божи деца ние сме част от плана за възстановяването на Неговото творение, което до този момент страда от нашата алчност. Отговорността, която имаме като християни към Земята, е нещо велико и смиряващо.

В същото врем, тук не става въпрос само за покорство и смирение. Опазването на Земята е въпрос на обич към ближния. В най-бедните страни по света човек не може да си вземе храна от супермаркета или вода в пластмасова бутилка. Когато не вали дъжд, хората гладуват.
Когато почвата пресъхва, семействата остават без храна. Когато водата се замърси, децата се разболяват. Когато се изсичат дървета, жените като съпругата на Етиен вървят с километри, за да намерят дърва за горене. Когато се изсичат горите, кръговратът се нарушава, реките и изворите пресъхват. Когато завали дъждът, пороите помитат всичко по пътя си. За повечето хора, с които съм работил през последните 15 години, тяхната земя и вода са почти единствените им придобивки. Ние трябва да изиграем своята роля в запазването и съхраняването на земята и водата, така че екосистемата да спре да се разрушава. Като опазваме земята, ние служим и на хората, засегнати от този проблем.

Пустинята може да се разглежда като място, което е просто незасегнато от човека, но това твърдение подминава ролята ни като настойници на Земята. Бог ни призовава да действаме, да способстваме и да осигуряваме плодородието на Земята. Ние всички си взаимодействаме със Земята и можем да изберем дали досегът ни с природата ще дава живот, или ще сее смърт. Ролята ни като граждани на Божието царство е да информираме за този избор.

С идването на Божието царство взаимодействието ни със света се е променило. Ние обичаме враговете си и помагаме на ближните си. Все още понасяме последствията от проклятието, но сега се стремим да използваме Божите естествени системи за всеобщото благо. При природосъобразното земеделие също израстват бурени и посевите невинаги се хващат, но ние можем да работим по такъв начин, че да компенсираме това, което сме взели от Земята, като подражаваме на естествените екосистеми. Агролесовъдството 1, пермакултурата 2, компостиращите тоалетни, при които не се използва вода, или дори рециклирането са примери, които прилагат на практика този природосъобразен начин на живот.

Когато изследваме света около нас, ние ясно виждаме как Бог съчетава екосистемите да работят добре. Нищо не се пилее и всичко си има своето място. Навсякъде живот извира от смъртта и има предзнаменование за възкресение. Целта ни не бива да е само да се стремим да намалим човешкия отпечатък върху околната среда – можем да се постараем да възстановим връзката си със Земята.

В глобален мащаб възстановяването на Земята е огромна задача. Тя няма и не може да бъде постигната преди повторното завръщане на Христос. Въпреки това вечното царство може да ни служи като ръководство, когато си правим планове или трябва да направим своя избор. В Plant With Purpose ние сме били свидетели на възвръщане към живот. Реки и потоци, които бяха пресъхнали, потекоха отново благодарение на прочистването на затлачванията. За нас, а и за фермерите, с които всякак се опитваме да споделяме Христовата любов, тези примери се превърнаха в силно доказателство за Божията сила да изкупва и възстановява.

Ние, хората, които живеем в индустриализираните страни, имаме много на какво да се научим от нашите братя и сестри от останалия свят. Впечатлен съм колко сериозно гледат на опазването на околната среда църковните лидери от Африка, Латинска Америка и Азия. В Кения беше организирана конференция „Бог и творението“, която едва побра желаещите да участват пастори и лидери от Източна Африка. Освен това там се родиха много идеи и бяха предприети конкретни действия. Един пастор от Танзания прикани всички църкви в региона да направят разсадник за дървета. Друг предложи всички, на които им предстои да вземат първо причастие, да засадят дърво. Оттогава насам са засадени 500 хил. дървета, а важен водоизточник, който пресъхваше, сега вече тече постоянно.

Апостол Павел ни напомня в Римляни 1:20, че творението разкрива много за Бог. Това е идеална възможност да заговорим за Божия характер така, както Той е представен в Словото. Опазването на Земята не измества фокуса ни – то е съставна част от Божията история за изкуплението.

Тъй като темата за околната среда предизвиква вълнения за едни, а притеснения за много други, тя предоставя възможност за допълнителни разговори. Поддръжниците на Plant With Purpose ми казаха, че самото споменаване на тази инициатива е удобен случай да разкажат за Христос на своите приятели и колеги. С бедните фермери сме си говорили за обработването на земята и това е прекрасна прелюдия към Евангелието и връзката му с нашата работа. В крайна сметка още в началото на Библията се говори за сътворение, земя и пръст.

Голяма част от света е засегната и страда от унищожаването на околната среда. Друга вдига ръце пред на мрачните прогнози. И двете групи имат нужда от надежда, която идва от Исус Христос. Ние имаме тази надежда, че всичко ще бъде възстановено и ни напомня, че Бог обича космоса и снабдява нашите нужди чрез всичко на Земята.

Твърде рядко ние взимаме думата по тези въпроси. Това е така, защото християните в развитите страни имат навика да подминават темата за околната среда. Смята се, че с нея изместваме най-важното послание – Благата вест за спасение чрез Христос. Без съмнение Блага вест е, че Бог се грижи за всичко, което е сътворил.Скот Сабин е изпълнителен директор на Plant With Purposе – християнска нестопанска организация, която се бори против изсичането на горите и предлага начини за справяне с бедността.

www.plantwithpurpose.org1 При агролесовъдството съзнателно на една и съща площ се отглеждат многогодишни дървета или храсти, земеделски култури и/или животни под определена форма.2 Пермакултурата е подход за проектиране на човешка жизнена среда и трайни земеделски системи, които имитират връзките, срещащи се в естествените екосистеми.

« назад

Сподели във Facebook Bookmark and ShareОЩЕ ОТ:   ХРИСТИЯНСКА МОЗАЙКА
„Личностите на 2011 година”
Да се научиш да обичаш
Какво се случва с децата на преследваните християни?
Растящите църкви в Китай отслабват властта на Комунистическата партия
Кога, колко и как да обичаш
Бракът според Божия план
Звездата на американския футбол Тим Тибоу свидетелства за вярата си в Бога
Шест причини, поради които младите хора напускат църквата
Няма сътрудници на ДС в три от протестантските общности
Искам дете
Кой ни прави празника?
Поредната равносметка
За какво най-много съжаляват хората на прага на смъртта
Новата ера – ерата на Христос
Той взе на Себе Си образ на слуга


05 Март 2012 г.
Съдът в Ню Йорк удължи правото на църквите да наемат училищни сгради за своите богослужения
Федералният апелативен съд отхвърли опита на Ню Йорк да забрани на църквите да провеждат своите богослужения в сградите на...
05 Март 2012 г.
Църковно служение осигурява помощ за сухите райони на Кения
Лодвар, Кения – Тревата отново е зелена заради дъждовете наскоро. Камили и огромни костенурки празнуват зеленото изобилие....
05 Март 2012 г.
Хората са по-слабо чувствителни към проблемите на християнството в сравнение с другите религии, смята директорът на Би Би Си
Марк Томпсън – генерален директор на Би Би Си, твърди, че хората проявяват много по-малка чувствителност по теми, свързани...
05 Март 2012 г.
Евангелско сдружение в Канада публикува доклад за въздействието на религиозното преследване върху децата
Евангелското дружество към Комисията за религиозна свобода в Канада публикува доклад с подробна информация за характера и ...
03 Март 2012 г.
Какви са религиозните и социални нагласи на британските християни през 2011 г.
Социологическо проучване на фондация „Ричард Докинс” (Великобритания) показва, че британските християни са с преобладаващо...
02 Март 2012 г.
Сирийските християни са поставени натясно, алармират правозащитници
Тъй като Сирия все повече се доближава до етапа, в който ще бъде обявена мащабна гражданска война, очертаващите се перспек...
02 Март 2012 г.
Открит е фрагмент от Новия завет, датиращ от 1. век
След откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в Близкия изток, датиращ от 1. век, се появиха още две нови писмени на...
02 Март 2012 г.
Хавайска двойка използва изкуството като възможност да занесе духовна надежда в Япония
Десет месеца след като чудовищното земетресение от 9 степен по скалата по Рихтер и последвалото цунами опустошиха част от ...
01 Март 2012 г.
Проектът за Ноев ковчег в реални размери се сдоби със земя
Последното парче земя, необходимо за построяването на Ноев ковчег в реални размери, бе закупено наскоро в Уилямстаун, Кент...
01 Март 2012 г.
Фондация в защита на семейството започва петиция в защита на традиционния брак
След като правителството на Великобритания насрочи публични консултации за еднополовите бракове, през март 2012 г. Коалици...
01 Март 2012 г.
78-годишна християнка арестувана в Иран
Тайните служби в Иран вземат мерки срещу растежа на християнството и движението на домашните църкви в Иран и арестуват мно...
29 Февруари 2012 г.
Норвегия планира ролята на семейството да бъде поета от държавата
Норвежкото Министерство на семейството, децата и социалните въпроси предложи на правителството да въведе нови критерии за ...
29 Февруари 2012 г.
Изправен пред смъртта, известен пастор преосмисля значението на думата християнин
Вашингтон – Ед Добсън не се бои от смъртта, притеснява се как ще стигне до нея. Добсън е пастор с опит, политически актив...
28 Февруари 2012 г.
Учени твърдят, че постенето ни пази от алцхаймер и паркинсон
Според американски учени редовното постене може да предпази мозъка от дегенеративни болести. Изследователи от Националния ...
eXTReMe Tracker
 

www.evangelskivestnik.net © 2021 Студио 865. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават