E-newsletter  |  RSS
Начало    |   История    |   Връзки    |   Контакти    |   е-вестник
Българско издание  |  English edition
Вторник, 20.04.2021 г.
Търсене:

За Библията
Християнска мозайка
Събития
Интервю
Християнство и изкуство
Жената и вярата
Взаимоотношения
Някой каза: Да!
Написано от вас
История на българското протестантство
Преводите на българската Библия
Религия и право

Инсталирайте нашия toolbar!


Станимашките младежи (Част 2)


Институт за българска протестантска история, 06.07.2008Периодът 1926–1936 г. е разцветът на Младежкото евангелско дружество. През това време се изявяват лица, чиито имена заслужават да бъдат отбелязани със златни букви. На първо място се нарежда името на библиотекарката Хришица Хр. Начева. След 1930 г. в града идват библейският служител Христина Димитрова (от с. Хотанца) и Руска Иванова (от Хасково). Те ентусиазират младежите, дават тласък на поривите им. Няколко от участващите лица са в основата на всички инициативи на дружеството. Едни от тях са Ангел Спасов, Ангел Драгнев, Иван Найденов (чийто внук е п-р Евгений Найденов), Райчо Х. Райчев (баща на п-р Никола Райчев и дядо на п-р Благовест Николов), Илия Ж. Петров. Освен че са включвани в разни комисии, те привличат и външни лица към дружеството и църквата. С последния от изброените – Илия Ж. Петров, се разделихме на 20 февруари 2007 г. На 95-годишна възраст той отиде при Небесния си баща.


„По плодовете им ще ги познете”, казва Божието Слово. Нека видим какви плодове е дала тази малка група станимашки младежи. От нея и от поколението й се раждат 9 пастори. Ето имената им: Симеон Мутафов, Тодор Кожухаров, Симеон Илиев – син на Петър Илиев, Руско Кабакчиев – син на Васил Кабакчиев, Никола Райчев – син на Райчо Н. Х. Райчев, Благовест Николов – внук на Райчо Н. Х. Райчев и син на п-р Никола Райчев, Данаил Игнатов – внук на Анета и Атанас Игнатови, Евгений Найденов – внук на Иван Найденов, и Йовко В. Монев – настоящ Божи служител. Към списъка можем да добавим и първите помощнички на пасторите – техните съпруги: Елисавета (п-р Ас. Симеонова) – дъщеря на Стою и Катерина Сендови; Румяна (п-р Величко Бунарджиева) – внучка на Васил Кабакчийски и дъщеря на п-р Руско Кабакчиев; Надя М. Аврамова (п-р Владимир Тодорова) – правнучка на Анета и Атанас Игнатови; Стефанка (п-р Дим. Никова) – дъщеря на Иван Найденов. Списъкът продължава с имената на внучката на Стою и Катерина Сендови (и дъщеря на Самуил Сендов) – Лили, съпруга на сина на п-р Крум Бумбаров – Данаил Бумбаров; дъщерята на Ангел Драгнев – Снежка, съпруга на сина на п-р Крум Бумбаров – Георги Бумбаров.


След този „именник” на служители нека се върнем назад, за да видим как е постигната тази „реколта” на църковната нива. Да започнем историята отначало.


Още на учредителното събрание възниква предложение бъдещото дружество и въздържателното да се слеят (очевидно е имало въздържателно дружество, но няма данни за него). Основанието е, че целите на двете организации и хората, участващи в тях, почти се припокриват. Това предложение е отхвърлено, за да се даде тежест на духовното начало, отразено в чл. 1 на Устава – усърден християнски живот, сърдечна чистота и благочестие, дела на милост и любов към ближния, телесно и умствено развитие. Според чл. 2 от Устава тази цел трябвало да се постигне чрез частни и публични събрания, сказки, литературно-музикални вечеринки, беседи, гимнастически упражнения, разходки и други невинни забавления. Четейки протоколите, се убеждаваме, че целите не са само на книга, а са преследвани последователно и упорито.


Особено важни са молитвените събрания. Денят и часът са променяни според условията, но са провеждани редовно. За известен период даже молитвените събрания изместват вечерното богослужение в неделя, но след време участниците се убеждават, че това не е полезно и ги преместват сутрин, половин час преди службата, а после – в някой ден през седмицата, понякога и по домовете. Особено се държи на присъствието и дисциплината. Например за нередовно посещаване следва изключване (прилагано е!). Даже в едно решение е постановена глоба от 5 лева за закъснение. Оказва се специално внимание на молитвената работа с децата. След като преценяват, че детският ум не може да разбира смисъла на молитвите на възрастните, те решават да има отделни молитвени събрания с децата.


Провеждат се молитвени и образователни събрания, на които се изучава Библията или се разглеждат някои книги. За отделните дейности има различни комисии. По този начин почти всички членове са ангажирани с някаква дейност. Примерна програма на дружеството е протокол № 6 от 21 май 1926 г. В него се предвиждат 4 събрания месечно: 2 религиозни, 1 научно-просветно и 1 социално (последната събота на месеца). Програмата на събранията се определя от следните комисии: религиозна, образователна, детска, увеселителна. Последната организира социалните вечери, разходките, екскурзиите, посещения на околните селища. В резултат на такива посещения в близкото село Козаново е създадена евангелска група, която просъществува доста години.


Особено популярни са социалните срещи. Аз имах възможността да присъствам на тях. Те се провеждат обикновено в последната съботна вечер на месеца. На тях с удоволствие присъстват и възрастни хора. В програмата обикновено се включва игра на „библейски карти” – състезание за най-добро познаване на Библията. Има и състезание за „културно хранене” (например кой ще изяде една ябълка за най-кратко време, но „културно” – спомням си, че победител веднъж беше Самуил Сендов). Има и подвижни игри, като маршируване около празни столове и т.н. Животът на младежите в дружеството е толкова привлекателен, че млади хора от други църкви членуват в него. Показателен е примерът с Пенка Сечанова от Пловдив. Тя е дъщеря на известния в миналото п-р Иван Сечанов. Приета е да членува в групата, в която заема функцията и на секретар.


За по-широк кръг хора се организират публични сказки на нравствено-религиозни теми, понякога оповестявани с афиши или листовки. Такива сказки изнася известният деятел на младежкото християнско движение Ст. Бочев, който издава няколко книги за младежкото движение. Желанието да имат по-широка аудитория ги навежда на мисълта да си построят собствена сграда. В протоколната книга има и решение за това, но за жалост то не се осъществява.


Дружеството поддържа връзки със Съюза на младежките християнски дружества в България (по-късно преименуван на Съюз на младежките евангелски организации в България). Интересно е, че още на учредителното събрание на асеновградското дружество са определени четирима души за делегати на учредителния конгрес на този съюз (национален съюз, възникнал едновременно с дружеството в Асеновград). Той е вдъхновен от идеите на YMCA (Young Men’s Christian Association) – сдружение на млади християни, създадено през 1844 г. от Джордж Уилямс в Лондон. Това движение ратува за християнизиране на младежта чрез младежта. То е междуцърковно. Не дава предимство на никоя религиозна деноминация. Българският Съюз на младежките християнски дружества отначало също е междуцърковен, но такъв облик получава само дружеството при Първа евангелска църква в София (правени са опити да се сдружи със Студентското християнско дружество, но по мои сведения – безуспешно). Няма условия за такова широко сдружаване. Останалите младежки християнски дружества в страната, включително и асеновградското, остават прицърковни.


Дружеството в Асенновград просъществува до 1949 г., когато е извършен погромът над евангелизма в България чрез арестуването и съденето на почти всички пастори. Дружеството поддържа тясна връзка със Съюза на младежките евангелски организации в България, в чието ръководство влизат бележити протестантски пастори, като Цветан Литов, Васил Зяпков, Петър Минков, Крум Стоянов. Секретар за известно време е Александър П. Илиев – син на споменатия в началото Петър Илиев Сливенски и брат на п-р Симеон Илиев.


Историята на младежкото дружество в Асеновградската евангелска църква свидетелства за духовен живот, достоен за подражание от поколенията.


« назад

Сподели във Facebook Bookmark and ShareОЩЕ ОТ:   ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРОТЕСТАНТСТВО
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 3: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 2: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 1: Българският Великден
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 2
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 1
„Църквата ще остане независимо от всички предизвикателства към нея”
Жив е, жив е
България в 39-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1858 г.)
В пламъците на гоненията
България в 38-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1857 г.)
Евангелието във всички земи (1893 г.) Част 7
Евангелието във всички земи (Част 6)
120 години от основаването на Евангелска баптистка църква – София
20 години от смъртта на п-р Харалан Попов
Честване на 80-годишнината на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България


05 Март 2012 г.
Съдът в Ню Йорк удължи правото на църквите да наемат училищни сгради за своите богослужения
Федералният апелативен съд отхвърли опита на Ню Йорк да забрани на църквите да провеждат своите богослужения в сградите на...
05 Март 2012 г.
Църковно служение осигурява помощ за сухите райони на Кения
Лодвар, Кения – Тревата отново е зелена заради дъждовете наскоро. Камили и огромни костенурки празнуват зеленото изобилие....
05 Март 2012 г.
Хората са по-слабо чувствителни към проблемите на християнството в сравнение с другите религии, смята директорът на Би Би Си
Марк Томпсън – генерален директор на Би Би Си, твърди, че хората проявяват много по-малка чувствителност по теми, свързани...
05 Март 2012 г.
Евангелско сдружение в Канада публикува доклад за въздействието на религиозното преследване върху децата
Евангелското дружество към Комисията за религиозна свобода в Канада публикува доклад с подробна информация за характера и ...
03 Март 2012 г.
Какви са религиозните и социални нагласи на британските християни през 2011 г.
Социологическо проучване на фондация „Ричард Докинс” (Великобритания) показва, че британските християни са с преобладаващо...
02 Март 2012 г.
Сирийските християни са поставени натясно, алармират правозащитници
Тъй като Сирия все повече се доближава до етапа, в който ще бъде обявена мащабна гражданска война, очертаващите се перспек...
02 Март 2012 г.
Открит е фрагмент от Новия завет, датиращ от 1. век
След откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в Близкия изток, датиращ от 1. век, се появиха още две нови писмени на...
02 Март 2012 г.
Хавайска двойка използва изкуството като възможност да занесе духовна надежда в Япония
Десет месеца след като чудовищното земетресение от 9 степен по скалата по Рихтер и последвалото цунами опустошиха част от ...
01 Март 2012 г.
Проектът за Ноев ковчег в реални размери се сдоби със земя
Последното парче земя, необходимо за построяването на Ноев ковчег в реални размери, бе закупено наскоро в Уилямстаун, Кент...
01 Март 2012 г.
Фондация в защита на семейството започва петиция в защита на традиционния брак
След като правителството на Великобритания насрочи публични консултации за еднополовите бракове, през март 2012 г. Коалици...
01 Март 2012 г.
78-годишна християнка арестувана в Иран
Тайните служби в Иран вземат мерки срещу растежа на християнството и движението на домашните църкви в Иран и арестуват мно...
29 Февруари 2012 г.
Норвегия планира ролята на семейството да бъде поета от държавата
Норвежкото Министерство на семейството, децата и социалните въпроси предложи на правителството да въведе нови критерии за ...
29 Февруари 2012 г.
Изправен пред смъртта, известен пастор преосмисля значението на думата християнин
Вашингтон – Ед Добсън не се бои от смъртта, притеснява се как ще стигне до нея. Добсън е пастор с опит, политически актив...
28 Февруари 2012 г.
Учени твърдят, че постенето ни пази от алцхаймер и паркинсон
Според американски учени редовното постене може да предпази мозъка от дегенеративни болести. Изследователи от Националния ...
eXTReMe Tracker
 

www.evangelskivestnik.net © 2021 Студио 865. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават