E-newsletter  |  RSS
Начало    |   История    |   Връзки    |   Контакти    |   е-вестник
Българско издание  |  English edition
Събота, 20.01.2018 г.
Търсене:

За Библията
Християнска мозайка
Събития
Интервю
Християнство и изкуство
Жената и вярата
Взаимоотношения
Някой каза: Да!
Написано от вас
История на българското протестантство
Преводите на българската Библия
Религия и право

Инсталирайте нашия toolbar!


Въведение към протестантската история на България (част 1)


Момчил Петров, Весела Илиева, Доний Донев, 13.07.2005

Протестантската общност е едно от най-слабо изследваните религиозни малцинства в България. Отчасти това може да се обясни с относителната малочисленост (спрямо обществото като цяло), както и с незначителното влияние, което на пръв поглед оказват протестантите върху развитието на България. Независимо от това някои от ключовите моменти от развитието на българската нация преди Освобождението (формирането на съвременния български език, борбата за църковна независимост, разгласяването на жестокостите при потушаването на Априлското въстание) са тясно свързани с влиянието на протестантството, което продължава и след Освобождението – по време на обединението на България, световните войни, тоталитарния режим и дори днес, в посткомунистическата постмодерна българска реалност на 21. век.

Началото на българското протестантство през 19 в. е поставено чрез дейността на чуждестранни протестантски мисионери (повечето са от САЩ, но има изключително интересно разнообразие). За времето си това предполага, че протестантските общества ще бъдат носители на ценности и съзнание (вкл. за обществено развитие), присъщо на обществата и държавите, от които пристигат мисионерите. Сериозно внимание заслужава фактът, че протестантството въвежда много от характеристиките на новото време и модерния свят – парламентарната демокрация, свободата на словото и събранията, толерантността към малцинствата (етнически, религиозни, обществени).

В същото време българското протестантство и неговите мисии, които образуват вероизповедания в страната, представляват независими от държавата църкви. Поради историческия контекст на тяхното възникване протестантските църкви в България не целят овладяване на властови механизми в държавата или някаква форма на сливане с нея. Усилията, които някои мисии полагат в областта на образованието, просветата, здравната култура и икономическия напредък, са свързани с религиозния дълг и църковната мисия, а не с желанието за участие в политическия живот и във властта. Отношение към обществения живот има светогледът, който протестантите носят. Тук е пресечната точка между различните идеологии, които в определен момент взимат връх в българското общество, както и специфичните представи за обществен живот на българската протестантска общност.

Като фактори, оказали формиращо въздействие върху българското съзнание, споменатите процеси и тяхното влияние представляват обект на сравнително малък брой изследвания, писани от различни гледни точки. На практика всички те черпят информация от няколко първоизточника, главният от които са архивите на Американския борд, пазени в Харвардската библиотека „Хютън”. Частични микрофилмови копия на тези архиви има и в университета „Билкент” в Турция. От подобна важност са и архивите на Британското библейско общество, съхранявани в библиотеката на университета в Кеймбридж.

По-малки по размер първоизточници са спомените на мисионерите Кларк, Хакел и Ригс. Спомените на първите двама представляват частични записки, мемоарни бележки и български книжни издания. За спомена на Ригс се знае само, че е хронологически дневник. Интересът към него е голям, но онези, които са имали привилегията да го изследват, все още не са направили нужното, за да бъде публикуван. В резултат на това в момента дневникът на Ригс се е превърнал в нещо като Свещения граал за изследователите на българското протестантство. Подобна е участта на архивите на българските протестантски църкви, техните делови преписки и институционални справки, както и личните записки на пастори, проповедници и църковни историци. Дано в началото на 21. век се отворят скритите досиета на българското протестантство.

Освен първостепенните източници съществуват и известен брой изследвания на английски език. Няколко монографии заслужават вниманието на изследователите. Между тях е харвардската дисертация на Дж. Ф. Кларк, озаглавена „Библейски общества, американски мисионери и националното съживление на България”. Авторът (внук на мисионера Бенджамин Кларк) посвещава години на изследване, някои от които са в България през 30-те години на 20. век. През 1988 г. Кларк публикува и друг труд със заглавие „Перото и мечът”, в който засяга българската история.

Важна е и монографията на У. Хол „Пуритани на Балканите”, издадена в София през 1938 г. От значение за обобщаването на по-важните издания е и дисертацията на една от участничките в Хиленадарския изследователски център в университета на Охайо, Татяна Несторова-Матеич.

Не без значение са и биографиите на различни български протестанти, учили и работили в Америка след Освобождението. Макар да запечатват само част от цялостната картина (отразяваща гледната точка на автора и неговото лично преживяване), тези документи са силни свидетелства за времето и процесите, които са го отличавали.


« назад

Сподели във Facebook Bookmark and ShareМ н е н и я

от: Георги Димитров
публикувано: 14.07.2005 18:56:31 часа

Има нужда от някои пояснения Дж. Ф. Кларк е внук на Джеимс/не Бенжамин/ Кларк един от първите мисионери на Американския Борд /ако се изпуснат Морс, Лонг, Претиман и Хаскал/. Кларк почива през 1982 така, че през 1988 нвговя студент Хупчек публикува антологията от статии на Кларк. У. Хол/или Уилям Уебстер Хал/ е бил преподавател в Американския Колеж в София след 1944 е преподавател в Роберт Колеж. „Пуритани на Балканите” е неговата дисертация за доктората му от Yale. В много отношения дисертацията на Mojzes /спомената по долу/ допълва тази на Хал. Не по малко значение имат и дисертациите на Паул Бенжамин Можес /Mojzes/ "History of Congregational and Methodist Churches in Bulgaria and Yugoslavia" и Барбара Ривс-Елингтон ""That our Daughters may be as Corner Stones" American Missionaries, Bulgarian Nationals and the Politics of gender, 1832-1878" "биографиите на различни български протестанти, учили и работили в Америка след Освобождението" за съжаление такива почти липсват. Някой автори споменават мемоари на Стефан Томов, Ватралски пише сам за себе си но няма завършена биография. На последък добра работа свъши Атанас Славов в описанието си на Американското образование на Петър Дънов, като в книгата си споменава и Икономов и Томов. Ц. Багрянов е описал своето служение в Америка но труда му е труден за намиране/и творбата не е Биографична/. Петър Янков в книгата си Peter Menikoff; the story of a Bulgarian boy in the great American melting pot описва покаянието си в България и после витейския си път в Америка но той не се завръща в България и не играе значителна религиозна роля. Съществуват доста пропагандни трудове в годините 1903, 1918, 1940те подчертаващи ролята на Американските мисионери в Българската история. Причината е че в тези години България се оказва в лагера на губещите сили през воините и мисионерите са служели като оправдания на иначе добрия характер на нацията. /Мишев America and Bulgaria and their moral bonds, /В тези периоди мисионери като Кларк и Хаскел лобират пред западните страни за смекчаване на репарационите изисквания от страните победителки. Ватралски описва своята деиност в Англия, поп-Стеванов подчертава българската етничност на македонците, същото цели и В. Цанов/Reports and letters of American missionaries referring to the distribution of nationalities in the former provinces of European Turkey, 1858-1918 /. За политическото влияние на мисионерите може да се рзгледа поне 3 книги от Пантев: 1. SASht i Bulgariia po vreme na Purvata svetovna voina / 2. Istoricheskata bulgaristika v Angliia i SASht’ 1856-1919 nauchni i politicheski aspekti / 3. Bulgarskiiat vupros v SASht 1876-1903 : Но интересна светлина хвърля и Захари Стоянов в своя труд "Превратът 1881" /в който интересна аномалия се очертава когато Уашбърн и Лонг подкрепят суспендирането на конституцията най вероятно защото техните студенти оформят консервативния блок в България/. Намирт се и няколко социологически проучвания на Българските протестански деноминаций през годините на комунизма. Които въпреки негативната си конутация хвърлят светлина върху живота на тези групи. "Усилията, които някои мисии полагат в областта на образованието, просветата, здравната култура и икономическия напредък, са свързани с религиозния дълг и църковната мисия, а не с желанието за участие в политическия живот и във властта. " Това изказване е привидно правилно но има своите изключения. Повечето от завършилите Робер Колеж студенти настъпват в Българската политика след 1878. Иречек дори споменава че в Източна Румелия управлението е почти есклусивно Роберт-колежанско. За тази изява има и други обяснения, повече от тези младежи /Стойлов например е на 25/ са от заможни родове и напускат РК православни. Други анаомалии са Тонджоров и Цанов които очастват в Народните събрания. По късно Панаретов /РК професор макар и православен/ става посланик в Америка, баптиста Видолов е в легацията в НЮ Йорк а по късно е заместен от баптиста Дойчев. Както споменах протестантите образовани на Запад стават посланици на България пред веиките сили в края на войните. Дори 1944-5 Зяпков изпълнява подобна длъжност наред с комунистите след което през процеса 1949 е обвинен за тази си мисия. Копита на "архивите на Американския борд" ми бе разкрито веднъж се намират и в България за тези с по добри връзки.И з п р а т и   м н е н и е

Име:

E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box


ОЩЕ ОТ:   ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРОТЕСТАНТСТВО
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 3: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 2: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 1: Българският Великден
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 2
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 1
„Църквата ще остане независимо от всички предизвикателства към нея”
Жив е, жив е
България в 39-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1858 г.)
В пламъците на гоненията
България в 38-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1857 г.)
Евангелието във всички земи (1893 г.) Част 7
Евангелието във всички земи (Част 6)
120 години от основаването на Евангелска баптистка църква – София
20 години от смъртта на п-р Харалан Попов
Честване на 80-годишнината на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България


05 Март 2012 г.
Съдът в Ню Йорк удължи правото на църквите да наемат училищни сгради за своите богослужения
Федералният апелативен съд отхвърли опита на Ню Йорк да забрани на църквите да провеждат своите богослужения в сградите на...
05 Март 2012 г.
Църковно служение осигурява помощ за сухите райони на Кения
Лодвар, Кения – Тревата отново е зелена заради дъждовете наскоро. Камили и огромни костенурки празнуват зеленото изобилие....
05 Март 2012 г.
Хората са по-слабо чувствителни към проблемите на християнството в сравнение с другите религии, смята директорът на Би Би Си
Марк Томпсън – генерален директор на Би Би Си, твърди, че хората проявяват много по-малка чувствителност по теми, свързани...
05 Март 2012 г.
Евангелско сдружение в Канада публикува доклад за въздействието на религиозното преследване върху децата
Евангелското дружество към Комисията за религиозна свобода в Канада публикува доклад с подробна информация за характера и ...
03 Март 2012 г.
Какви са религиозните и социални нагласи на британските християни през 2011 г.
Социологическо проучване на фондация „Ричард Докинс” (Великобритания) показва, че британските християни са с преобладаващо...
02 Март 2012 г.
Сирийските християни са поставени натясно, алармират правозащитници
Тъй като Сирия все повече се доближава до етапа, в който ще бъде обявена мащабна гражданска война, очертаващите се перспек...
02 Март 2012 г.
Открит е фрагмент от Новия завет, датиращ от 1. век
След откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в Близкия изток, датиращ от 1. век, се появиха още две нови писмени на...
02 Март 2012 г.
Хавайска двойка използва изкуството като възможност да занесе духовна надежда в Япония
Десет месеца след като чудовищното земетресение от 9 степен по скалата по Рихтер и последвалото цунами опустошиха част от ...
01 Март 2012 г.
Проектът за Ноев ковчег в реални размери се сдоби със земя
Последното парче земя, необходимо за построяването на Ноев ковчег в реални размери, бе закупено наскоро в Уилямстаун, Кент...
01 Март 2012 г.
Фондация в защита на семейството започва петиция в защита на традиционния брак
След като правителството на Великобритания насрочи публични консултации за еднополовите бракове, през март 2012 г. Коалици...
01 Март 2012 г.
78-годишна християнка арестувана в Иран
Тайните служби в Иран вземат мерки срещу растежа на християнството и движението на домашните църкви в Иран и арестуват мно...
29 Февруари 2012 г.
Норвегия планира ролята на семейството да бъде поета от държавата
Норвежкото Министерство на семейството, децата и социалните въпроси предложи на правителството да въведе нови критерии за ...
29 Февруари 2012 г.
Изправен пред смъртта, известен пастор преосмисля значението на думата християнин
Вашингтон – Ед Добсън не се бои от смъртта, притеснява се как ще стигне до нея. Добсън е пастор с опит, политически актив...
28 Февруари 2012 г.
Учени твърдят, че постенето ни пази от алцхаймер и паркинсон
Според американски учени редовното постене може да предпази мозъка от дегенеративни болести. Изследователи от Националния ...
eXTReMe Tracker
 

www.evangelskivestnik.net © 2018 Студио 865. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават