E-newsletter  |  RSS
Начало    |   История    |   Връзки    |   Контакти    |   е-вестник
Българско издание  |  English edition
Вторник, 23.01.2018 г.
Търсене:

За Библията
Християнска мозайка
Събития
Интервю
Християнство и изкуство
Жената и вярата
Взаимоотношения
Някой каза: Да!
Написано от вас
История на българското протестантство
Преводите на българската Библия
Религия и право

Инсталирайте нашия toolbar!


Още веднъж за славянския превод на Библията (Част 1)


Д-р теол. Доний К. Донев, 09.08.2008

<font color=red>Още веднъж за славянския превод на Библията (Част 1)</font>

Поредицата „За Библията”, която вече повече от 3 години излиза в „Евангелски вестник”, още в самото начало подробно разгледа произхода и развитието на старославянските библейски ръкописи и Кирило-Методиевата азбука, която предшества и предпоставя тяхната поява като безпрецедентен мисионерски подход към славянските народи. В хода на поредицата бе обобщено значението на старославянските ръкописи на Библията от тяхната златна ера до естественото им западане около 13. век следствие политическите и културни фактори в Източна Европа.


Хронологията на развитие обаче изисква ново споменаване на славянските ръкописи на Библията именно тук, след разглеждане на латинския превод на Вулгата от Йероним и преминаването към обзора на първите печатни Библии на гръцки, а след това на немски, английски и френски език. Това е така, защото ситуацията със старославянските преводи на Библията е значително по-различна от другите подобни преводачески подходи. Например почти всички готски версии на Новия завет са изгубени или с неясен произход. Арменските версии пък са толкова добре запазени, че често е трудно да се прецени кои между тях са оригинали и кои – техните преписи. Подобно е положението и с латинската Вулгата, която заради значението си като културен елемент в западната история и известността на своя преводач получава почти канонизиран статут.


Славянските преводи на Библията се различават от всички описани поради факта, че в повечето случаи те са превеждани и преписвани от хора не толкова известни, като да речем Йероним, и затова не получават голямо внимание от водещите учени в областта днес. Така преводите, които са базов текст на Библията на всички православни славяни, остават вън от обзора на специалистите по текстов критицизъм. Няколко са факторите, които допринасят за тази ситуация. По-важните от тях следва да бъдат разгледани тук.


Авторство и мисия


Главен проблем в изследването на по-голямата част протославянски ръкописи се явява конкретизирането на фактите около произхода и мисията на братята Кирил и Методий, както и техните отношения с Рим и Византия. Тъй като информация за техните мисионерски пътувания получаваме предимно от техните жития и техни ученици, редица въпроси остават неясни. Спорен и многократно митологизиран е техният народностен произход, а с това и културната им принадлежност. Неопределено е също така, дали са открили славянската азбука сред народите на Рус (често смятани за руски племена), или са я структурирали според гръцката граматика, което пък личи както в ранния писмен словоред на славянските текстове, така и във възможността за директен буквален превод на библейските текстове от старогръцки.


Това, което знаем за Кирил и Методий със сигурност, е, че около 860 г. двамата са изпратени сред славянските народи и през 863 г. поучават в Моравия. Именно там започва намесата им в църковната политика между Изтока и Запада, което усложнява уточняването на по-късната им мисия в България. А именно това е и времето, в което научаваме, че Константин-Кирил завършва работата си по глаголицата и започва превод на Библията. Следващият проблем се състои в това, че графичното оформление на глаголическите букви е безпрецедентно, докато малко по-късно буквите от кирилицата определено носят белезите на гръцките азбучни минискулни форми.


Литургично предназначение


Освен проблематичната фактология около мисията на братята Кирил и Методий изучаването на старославянските ръкописи от западни изследователи представя няколко основни трудности. Старославянските преводи са правени предимно за литургични цели, т.е. тяхната цел е да са практически приложими, а не стилистично изрядни (което само по себе си е невъзможно предвид началния стадий на славянската писменост). Това предвижда обогатяването на основния библейски текст с голям брой лекционери (частични извадки от цялостния текст с цел четене по време на богослужение), придружени с глоси (бележки под и над линия, както и встрани от текста, които съдържат тълкувание на текста и/или указания за неговото четене). Заради лекционерната цел на преписите (например в тях често липсва и книгата Откровение) това затруднява западните изследователи, които са привикнали да работят със значително по-изчистени текстови масиви. Това от своя страна поставя славянските версии на Библия исторически в периферията на фокуса на стандартните палеографични и текстологични методи.


Канон и апокрифи


Канонизирането на библейските книги поставя началото на спора, кои са истинските книги на Библията. Ориген пръв употребява думата канон като правило за подбор на боговдъхновените книги на Библията. По правило старозаветният канон съдържа 39 книги, а новозаветният – 27. През 325 г. Евсевий обаче твърди, че новозаветни са книгите, канонизирани преди признаването на християнството като държавна религия. До 10. век византийската текстова традиция свободно включва апокрифните книги в своя канон на Писанията, което предпоставя безпрепятственото им присъствие и в славянските преводи на Библията. От времето на Реформацията до днес протестантската критична мисъл не признава апокрифните книги, което диктува тяхното историческо отсъствие от фокуса на водещите текстокритични школи в края на 19. век и през 20. век. Това отново води до пренебрегването на определени апокрифни славянски текстове и традиции – особено онези, които са достигнали Западна Европа, посредством богомилството или други раннобългарски ереси.


« назад

Сподели във Facebook Bookmark and ShareМ н е н и я

от: taner kasim
публикувано: 18.06.2009 09:39:12 часа

da


от: Alexander
публикувано: 10.03.2009 12:59:44 часа

Да не забравяме едно нещо. Всичко е от Бог, чрез Бог и за Бог. Това е Божие слово, защото много често срещаме стихове, в който Бог се обръща директно към човек или човеци с послание(завет). Трябва да знаем, че Божието слово е закон, Той казва и нещата стават. Бог със слово е сътворил света. Библейските текстове са: - исторически-защото ни описват определен период от време - биографични - защото описват част от живота на определени личности. духовни - защото описват дела извършени от Бога, независимо дали са директни или индиректни и ни потикват към невидими чувства като вяра, любов и надежда - пророчески - защото разказват за неща които ще се случат или които по късно са се случили - Боговдъхновени - библия знаем, че означава в превод от гръцки \"книги\", т. е. това са писания на хора общуващи с Бога, които са записали своите видения или общения с Бога. Тези писания са написани в различни епохи и от различни лица, но структурирани и подредени, те последавотелно начертават един път: Сътворение на човека общение на човека с Бога отделяне на човека от Бог, заради греха(наказание)връщане към Бога чрез служение Божият план за спасение на човеците връщане на човека в Божието присъствие или отмяна на наказанието, спасение. За това и Писателят им като ли че е един. За това събрани, тези текстове са уникални с подчертания си стил, структуриране във времето и описание на Божието спасение. Няма друга подобна книга в света, защото няма подобен и на Създателят й. Това то е водил, води и ще води хората, които му служат за да покаже на всички, че Го има, но не можем да Го видим с плътските си очи поради греха в нас и Неговата святост, която ако видим ще се стопим от срам и ще умрем, заради натрупания човешки грях в тази плът както Адам след като съгреши го хвана срам и се скри поради греха. Така, че завършвам със записаното че всичко е от Него дошло, чрез Него е станало и за Него ще бъде.


от: Ент
публикувано: 28.08.2008 11:10:41 часа

Да, но все пак хора са решили кои ще са канонизираните книги. . . и то доста късно от първата църква. А до тогава, особено първите християни как са я карали ей така без Библия? От друга страна ако само прочетете как са се карали и какви спорове са водили за това, кои са каноничните книги, може да се осъмните доста в някои неща, да не говорим, че тогава и църковността е била вече на държавно ниво и смесена с много политика. Имало е определени лобита, отлъчвали са определени хора, други дори не са били допуснати до събора за да се вземат решенията, кои ще са каноничните книги. А т. н. \"ереси\", са възникнали точно, когато християнството е станало начин за печалбарство, когато да си християнин ти е давало добри политически позиции, по тази причина и са се появили и т. н. \"ереси\", които не са били официалното, погърчено християнство тогава, и за което четете само от противниците им, какви ереси са били това. И тези \"Ереси\" точно се появяват, за да запазят истинската вяра далеч от политическите амбиции. Понеже истинската вяра винаги ще е скрита тайна. Както самия Иисус говореше в тайно на учениците си и близките си. . . Така че Библията, за която така се хващат протестантите до 1545 не е съществувала по начина, по който я познаваме, а като отделни писания, много от тях за Богослужение, много от т. н. неканонични, но какво значи неканонични, като са се използвали хилядолетия от вярата. И накрая протестантите са хващат за нещо решено от католици и православни, когато самата вяра е била политизирана. Е, ако човек се замисли, ако не мисли и не търси, няма как да разбере истината.И з п р а т и   м н е н и е

Име:

E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box


ОЩЕ ОТ:   ЗА БИБЛИЯТА
Нов дословен превод на Новия завет
Обещаната земя
„И Словото стана плът”
Берия
Църквата в Коринт
Църквата в Рим
Църквата в Солун
Галатия
Човешкият пример за съзнание Христово
За портите
Кеносис – примерът на Христос
Човешкото управление
За благовестието
Времето на съвестта
Основаване на църквата във Филипи


05 Март 2012 г.
Съдът в Ню Йорк удължи правото на църквите да наемат училищни сгради за своите богослужения
Федералният апелативен съд отхвърли опита на Ню Йорк да забрани на църквите да провеждат своите богослужения в сградите на...
05 Март 2012 г.
Църковно служение осигурява помощ за сухите райони на Кения
Лодвар, Кения – Тревата отново е зелена заради дъждовете наскоро. Камили и огромни костенурки празнуват зеленото изобилие....
05 Март 2012 г.
Хората са по-слабо чувствителни към проблемите на християнството в сравнение с другите религии, смята директорът на Би Би Си
Марк Томпсън – генерален директор на Би Би Си, твърди, че хората проявяват много по-малка чувствителност по теми, свързани...
05 Март 2012 г.
Евангелско сдружение в Канада публикува доклад за въздействието на религиозното преследване върху децата
Евангелското дружество към Комисията за религиозна свобода в Канада публикува доклад с подробна информация за характера и ...
03 Март 2012 г.
Какви са религиозните и социални нагласи на британските християни през 2011 г.
Социологическо проучване на фондация „Ричард Докинс” (Великобритания) показва, че британските християни са с преобладаващо...
02 Март 2012 г.
Сирийските християни са поставени натясно, алармират правозащитници
Тъй като Сирия все повече се доближава до етапа, в който ще бъде обявена мащабна гражданска война, очертаващите се перспек...
02 Март 2012 г.
Открит е фрагмент от Новия завет, датиращ от 1. век
След откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в Близкия изток, датиращ от 1. век, се появиха още две нови писмени на...
02 Март 2012 г.
Хавайска двойка използва изкуството като възможност да занесе духовна надежда в Япония
Десет месеца след като чудовищното земетресение от 9 степен по скалата по Рихтер и последвалото цунами опустошиха част от ...
01 Март 2012 г.
Проектът за Ноев ковчег в реални размери се сдоби със земя
Последното парче земя, необходимо за построяването на Ноев ковчег в реални размери, бе закупено наскоро в Уилямстаун, Кент...
01 Март 2012 г.
Фондация в защита на семейството започва петиция в защита на традиционния брак
След като правителството на Великобритания насрочи публични консултации за еднополовите бракове, през март 2012 г. Коалици...
01 Март 2012 г.
78-годишна християнка арестувана в Иран
Тайните служби в Иран вземат мерки срещу растежа на християнството и движението на домашните църкви в Иран и арестуват мно...
29 Февруари 2012 г.
Норвегия планира ролята на семейството да бъде поета от държавата
Норвежкото Министерство на семейството, децата и социалните въпроси предложи на правителството да въведе нови критерии за ...
29 Февруари 2012 г.
Изправен пред смъртта, известен пастор преосмисля значението на думата християнин
Вашингтон – Ед Добсън не се бои от смъртта, притеснява се как ще стигне до нея. Добсън е пастор с опит, политически актив...
28 Февруари 2012 г.
Учени твърдят, че постенето ни пази от алцхаймер и паркинсон
Според американски учени редовното постене може да предпази мозъка от дегенеративни болести. Изследователи от Националния ...
eXTReMe Tracker
 

www.evangelskivestnik.net © 2018 Студио 865. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават