E-newsletter  |  RSS
Начало    |   История    |   Връзки    |   Контакти    |   е-вестник
Българско издание  |  English edition
Четвъртък, 18.01.2018 г.
Търсене:

За Библията
Християнска мозайка
Събития
Интервю
Християнство и изкуство
Жената и вярата
Взаимоотношения
Някой каза: Да!
Написано от вас
История на българското протестантство
Преводите на българската Библия
Религия и право

Инсталирайте нашия toolbar!


Българската протестантска Библия (част 1)


Момчил Петров, Весела Илиева, Доний Донев, 20.09.2005Да се пише история, е повече от това да се съберат фактите в хронологичен ред и тематична ориентация. То е да се разкаже житието на хора, които, събрани чрез провидението, са достигнали резултати, променили света около тях. Само разкази, които могат да променят читателя, заслужават да бъдат записани и да се нарекат история. Историята на българската Библия е един от тези разкази, защото тя поставя началото на протестантството в България.
През 19. век българският език преминава през драматични структурни изменения към нова форма, близка до модерния български език. Паралелно с това звуковото произношение се променя драстично. По това време използването на славянската Библия е вече ограничено в духовен и литературен контекст и тя загубва възможността да служи на българския народ.
Докато България навлиза в период на всенародно възраждане, Българската православна църква продължава да си служи със славянския или гръцки преводи на Библията. Текстът става неразбираем за обикновения българин, чийто език е преминал през продължителна промяна по времето на турското робство. Въпреки че през 863 г. християнството става официална религия за страната, до 19. век Библия на български език няма – факт, който ще промени мирогледа на Българското възраждане.
Две други събития извън България спомагат за превеждането на Библията на български. Първото е сформирането на Британското чуждестранно библейско общество (BFBS) вследствие на евангелското съживление през 18. век. Регистрацията е направена на 7 март 1804 г. в Лондон. Девет години по-късно, на 12 януари 1813 г., в Санкт Петербург е регистрирано дъщерното сдружение Руско библейско общество (RBS) с личното одобрение на цар Александър I и принц Голицин за негов председател. Инициатори на проекта са мисионерите Патерсон и Пинкертон. Първоначално организацията е наречена Санктпетербургско библейско общество и по-късно, на 28 септември 1814 г., е преименувана на Руско библейско общество. В управата на сдружението участвали сановници от най-висок ранг на Руската православна църква. Тази организация се счита за първата такава, която търси начин да преведе Библията на български език.
Паралелно, през 1810 г., в Бостън, щата Масачузетс, се сформира Американският борд (American Board of Commissioners for Foreign Missions – ABCFM) от група студенти в новооткритата Конгрешанска богословска семинария “Андовер”, водени от Самуел Дж. Милс. Американският борд е първата чуждестранна мисионерска организация в САЩ. Двете организации започват дейност почти едновременно и не след дълго достигат българския народ.
През 1806 г. в България бившият епископ от Враца – Софроний, публикува книга с заглавие “Кириакодромион” („Неделник”), съдържаща неделни и празнични проповеди, която става първата българска печатна книга. В превода на гръцкия “Кириакодромион” (1803) от епископ Никифор Теотокос Софроний са включени пасажи от Свещеното писание на “прост български” език. Преводът им е направен от църковнославянския текст, отпечатан в Москва. Такава модификация на Свещеното писание е непозната до това време и ясно показва съществени различия между църковнославянския, използван в църковните служби, и говоримия български език. Това доказва неспособността на българския народ да разбере превода на църковнославянската Библия и нуждата от български превод. Подобен опит прави Вук Караджич през 1822 г., като издава “Приложение към санктпетербургските сравнителни речници на всички езици и наречия, с особен оглед към българския език” („Додатак к Санктпетербургским сравнитељним рјечницима свују језика и наречија, с особитим огледима бугарског језика”). Публикацията включва молитвата на Исус от Евангелието на Лука на български език.

« назад

Сподели във Facebook Bookmark and ShareМ н е н и я

от: Георги Димитров
публикувано: 21.09.2005 22:20:48 часа

======================================================================= Следните са целите на Руското Библейско Общество /посочени в The Russian Bible Society 1812-1826 by Judith Cohen Zacek/ ======================================================================= 1. Да се научат масите огромната значимост на Библията ======================================================================= 2. Да се пропагира нейното четене ======================================================================= 3. Да се пропагира образованието ======================================================================= 4. Да се снабдява с ефтини Библии тези които могат да си позволят, и да се раздава безплатни Библии на бедните ======================================================================= 5. Да се раздават Библии в болниците, затворите/по късно тази деиност се пренася и сред армията в някои региони. . . раздава се безплатно/ ======================================================================= 6. Да се работи за подобрение на морлаите на Азиатските племена ======================================================================= 7. Да се ситимулира разпространяването на християнството между тези племена като се снабдяват с Библии на техния роден език. ======================================================================= Обществото следва следната философия "Опита ни учи, че където Библията се чете, тя стимулира развитието на благодетели, насочва човешките стремежи в по добра насока, и най-вече укрепва подобряване на сърцето. Ние още виждаме че четенето на Божието Слово служи да намали злодеяния, да модерира сластолюбието, и насърчава индустриалност. Служители които са изучавали Словото разпознават свойте облигации пред Бог, господар, и съсед; мир и любов господстват в единия и другия. " /Патерсън/ ======================================================================= Руското Библеиско Общество е подобно на BFBS интерденоминационо. Като такова се стреми да не разпространява определени доктринални схващания за да не антагонизира членовете си. Главната цел и на двете общества е : "Да се разпоространява Божието Слово без коментар или препратки/without note or comment/". ======================================================================= Първоначално Руското Общество се опитва да снабди само не-славянски и не-ортодоксални групи със Библии. Причината е, че Патерсън вярва, че това е задължение на Руския Синод с когото не иска да има търкания. Превода на Руската Бублия в това отношение е доста бавен и тягустен процес, напълно посветен на православни учени. И разбира се първите търкания идват при разпечатката когато въпроса за поместването на Апокрифата идва на дневен ред. Понеже тук се сблъскват православни, католици и протестанти всичките членове на Обшеството и всички на различно мнение.


от: Георги Димитров
публикувано: 20.09.2005 19:25:59 часа

[quote]Да се пише история, е повече от това да се съберат фактите в хронологичен ред и тематична ориентация. То е да се разкаже житието на хора, които, събрани чрез провидението, са достигнали резултати, променили света около тях. Само разкази, които могат да променят читателя, заслужават да бъдат записани и да се нарекат история. Историята на българската Библия е един от тези разкази, защото тя поставя началото на протестантството в България. [/quote] ======================================================================= Историята е изкуствота на анализиране и интерпретация на отминали вече събития не задължително антропологични. Авторите тук нарича историята разказ за хората а после преминава в разказ на Библията. Като интерпративно средтсво историята може да се използва и маниполативно, за да се пропагират предрасъдаците на определен автор. В това отношение в тази поредица статии се прави опит да се лансира идеята, че BFBS е мисионерска организация пращала мисионери по Балканите за прокарване на протестанството. По принцип обаче тя е религйозна издателска организация изпращаща своите агенти да остановят Библеиски издателства и да изнамерят най подходящите преводачите на Словото на дадения език. Единствената причина според мен BFBS да се намесва в тази поредица статии, по този начин е за да се лансира по рана дата за остановяването на протестанството в България. Тоест 1815 е къде по желана цел от 1857ма. Тук се пледира са обективност но терминологията и фактологията използвани е или маипулативно приложена или пропуск в познанието на авторите. В тази последна статия сега се прави паралел между BFBS и ABCFM. Паралел базиран обаче на какво? На датата им на основаване? Единствения паралел може да бъде целта за пропагирането на Библеиските истини, което за BFBS се изразява само в издателска дейност. Те не градят протестански структури, общества, книжарници, библиотеки или институции. Така, че датата 1815 е фиктивна, дори авторите тук не дефинират добре какво се е случило тогава, че да го смятаме за начало на Българското протестанство.


от: Георги Димитров
публикувано: 20.09.2005 17:23:31 часа

[quote] Паралелно, през 1810 г. , в Бостън, щата Масачузетс, се сформира Американският борд (American Board of Commissioners for Foreign Missions – ABCFM) от група студенти в новооткритата Конгрешанска богословска семинария “Андовер”, водени от Самуел Дж. Милс. Американският борд е първата чуждестранна мисионерска организация в САЩ[/quote] ======================================================================= Милс сформира организацията през 1808 със Ричърдс, Фиск, Стюърд, Рисе във William College, извесния "haystack prayer meeting". Организацията е тайна първоначално и се нарича "The Brethren/Society of Brethren/". След завършването си Милс се премества в Андовер където организацията се преименува "Society of Inquiry on the Subject of Missions". През Февруари 1812 ABCFM се инкороприра и започва легалния си статус. Дори преди тази дата /от Сеп. 1810та/ администратор на ABCFM е Samuel Worcester, Samuel J. Mills заема второстепена позиция. Паралел на ABCFM може да се смята London Missionary Society от където американците черпят опит и съвет. 1811 Adoniram Judson е в Англия за да разговаря с представителите на LMS. До възникването на Sandwith Island /Hawai/ Mission на ABCFM, работата им е винаги паралелно със LMS, и първата им мисия в Индия е под опекунството на Англия. "Андовер/Аndover Theological Seminary" не е стриктно Конгрешанска. Тя възниква в борвата против хетерортодоксалноста и предимно след загубата на Харвард на Унитерианистите. Изискване за преподавателите в нея е да са членове на Конгресхнаската или Презвитарянска църква. Самата ABCFM е интерденоминациона организация. При което Judson и Rice стават баптисти още в първите години на служението си. Преди ABCFM в Америка съществуват няколко мисионерски организаций(част от тях се занимават с международна дейност): New York Missionary Society (1796); North [New York] Missionary Society (1797); Miss. Society of Connecticut (1798); Massachusetts Missionary Society(1799); Standing Commity on Missions of the Presbyterian Church(1802); Missionary Society of Rhode Island(1803); Western Missionary Society (1803); Standing Committee on Missions of the Dutch Reformed Church (1806) etc.И з п р а т и   м н е н и е

Име:

E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box


ОЩЕ ОТ:   ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРОТЕСТАНТСТВО
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 3: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 2: Молоканите
България в 43-тия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1861 г.) Част 1: Българският Великден
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 2
България в 42-рия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1860 г.) Част 1
„Църквата ще остане независимо от всички предизвикателства към нея”
Жив е, жив е
България в 39-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1858 г.)
В пламъците на гоненията
България в 38-ия годишен доклад на Мисионерското дружество на Методистката епископална църква (1857 г.)
Евангелието във всички земи (1893 г.) Част 7
Евангелието във всички земи (Част 6)
120 години от основаването на Евангелска баптистка църква – София
20 години от смъртта на п-р Харалан Попов
Честване на 80-годишнината на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България


05 Март 2012 г.
Съдът в Ню Йорк удължи правото на църквите да наемат училищни сгради за своите богослужения
Федералният апелативен съд отхвърли опита на Ню Йорк да забрани на църквите да провеждат своите богослужения в сградите на...
05 Март 2012 г.
Църковно служение осигурява помощ за сухите райони на Кения
Лодвар, Кения – Тревата отново е зелена заради дъждовете наскоро. Камили и огромни костенурки празнуват зеленото изобилие....
05 Март 2012 г.
Хората са по-слабо чувствителни към проблемите на християнството в сравнение с другите религии, смята директорът на Би Би Си
Марк Томпсън – генерален директор на Би Би Си, твърди, че хората проявяват много по-малка чувствителност по теми, свързани...
05 Март 2012 г.
Евангелско сдружение в Канада публикува доклад за въздействието на религиозното преследване върху децата
Евангелското дружество към Комисията за религиозна свобода в Канада публикува доклад с подробна информация за характера и ...
03 Март 2012 г.
Какви са религиозните и социални нагласи на британските християни през 2011 г.
Социологическо проучване на фондация „Ричард Докинс” (Великобритания) показва, че британските християни са с преобладаващо...
02 Март 2012 г.
Сирийските християни са поставени натясно, алармират правозащитници
Тъй като Сирия все повече се доближава до етапа, в който ще бъде обявена мащабна гражданска война, очертаващите се перспек...
02 Март 2012 г.
Открит е фрагмент от Новия завет, датиращ от 1. век
След откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в Близкия изток, датиращ от 1. век, се появиха още две нови писмени на...
02 Март 2012 г.
Хавайска двойка използва изкуството като възможност да занесе духовна надежда в Япония
Десет месеца след като чудовищното земетресение от 9 степен по скалата по Рихтер и последвалото цунами опустошиха част от ...
01 Март 2012 г.
Проектът за Ноев ковчег в реални размери се сдоби със земя
Последното парче земя, необходимо за построяването на Ноев ковчег в реални размери, бе закупено наскоро в Уилямстаун, Кент...
01 Март 2012 г.
Фондация в защита на семейството започва петиция в защита на традиционния брак
След като правителството на Великобритания насрочи публични консултации за еднополовите бракове, през март 2012 г. Коалици...
01 Март 2012 г.
78-годишна християнка арестувана в Иран
Тайните служби в Иран вземат мерки срещу растежа на християнството и движението на домашните църкви в Иран и арестуват мно...
29 Февруари 2012 г.
Норвегия планира ролята на семейството да бъде поета от държавата
Норвежкото Министерство на семейството, децата и социалните въпроси предложи на правителството да въведе нови критерии за ...
29 Февруари 2012 г.
Изправен пред смъртта, известен пастор преосмисля значението на думата християнин
Вашингтон – Ед Добсън не се бои от смъртта, притеснява се как ще стигне до нея. Добсън е пастор с опит, политически актив...
28 Февруари 2012 г.
Учени твърдят, че постенето ни пази от алцхаймер и паркинсон
Според американски учени редовното постене може да предпази мозъка от дегенеративни болести. Изследователи от Националния ...
eXTReMe Tracker
 

www.evangelskivestnik.net © 2018 Студио 865. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават